Informe Trànsit: D’homes adults a nenes adolescents

Podeu descarregar l’Informe complert així com el resum a continuació.

D’homes adults a nenes adolescents: canvis, tendències i interrogants sobre la població atesa pel Servei Trànsit a Catalunya 2012-2021

Resultats principals

  • Des que el 2012 es crea el Servei Trànsit especialitzat en disfòria de gènere a Catalunya, el nombre de persones ateses ha crescut de manera sostinguda. L’any 2021 (últim any de la sèrie) representa el 26,8% del total de casos des del 2012
  • Entre el 2016 i el 2021 el nombre de persones ateses a Trànsit s’ha quadruplicat i ha passat de 366 el 2016 a 1.454 el 2021. Aquesta xifra fa referència als nous casos que es produeixen anualment, i no inclou les persones ateses en anys anteriors que segueixen acudint al servei.
  • De les 5.418 persones ateses entre el 2012 i el 2021 més de la meitat eren dones (el 51%, o 2.763), un 45,3% eren homes (2.456) i d’un 3,7% el sexe no es va registrar. 
  • El Servei Trànsit atén cada vegada més dones, que han passat de ser el 38% de les persones ateses entre 2012 i 2015 a ser com a mínim el 51% el 2021 (i el 55,2% dels casos on el sexe s’ha registrat). 
  • Del total de persones ateses entre el 2012 i el 2021 un terç (34,9%) eren menors d’edat i dos terços (64,7%) eren menors de 25 anys.
  • El Servei Trànsit atén cada vegada més menors. Mentre que els primers anys el percentatge de menors era baix, el 2021 els menors d’edat han suposat el 40,4% de les persones ateses.
  • La mitjana d’edat de les persones ateses ha caigut 12 anys del 2012 al 2021, des dels 35 anys el 2012 fins al voltant dels 23 anys actualment.
  • Entre les persones ateses, hi ha un patró d’edat clar, persistent i diferenciat per sexe. La majoria de casos de menors d’edat són nenes (65,4%) mentre que, entre entre els majors d’edat, els homes són el 53,7% i arriben al 69,4% entre els majors de 30 anys.
  • Per grups d’edat i sexe, els increments són dispars. Del 2015 al 2021, el grup d’edat que més augmenta és el de 10 a 14 anys, amb un increment del 3.480% en el nombre de casos, un increment que és del 5.700% en el cas de les nenes i d’un 1.400% en el cas dels nens.
  • El nombre d’operacions quirúrgiques realitzades a les persones ateses pel Servei Trànsit s’ha multiplicat per 5 del 2016 al 2021.

Presentació online

El passat 1 de desembre de 2022, des de Feministes de Catalunya vam convocar una roda de premsa online oberta per presentar el nostre informe sobre el Servei Trànsit, a la que es van inscriure més de 200 persones. La presentació va comptar amb la intervenció de tres companyes, que van explicar, respectivament: d’una banda, els diferents models d’atenció a la disfòria de gènere i la cronologia de la seva adopció a Catalunya; en segon lloc, l’anàlisi quantitativa del nostre informe en base a les dades obtingudes del Departament de Salut; i finalment, una comparació dels resultats del nostre informe amb d’altres documents publicats sobre Trànsit i el context internacional de qüestionament del model afirmatiu d’abordatge de la disfòria de gènere. Fins on arriba el nostre coneixement, l’informe de Feministes de Catalunya és el document més complet sobre la població atesa pel Servei Trànsit, la evolució temporal, i els canvis significatius en la seva composició demogràfica.

Compareixença al Congrés

Intervenció del passat 16 de desembre de 2022 a la Jornada parlamentària ‘Ley Trans’: Comparecen los Expertos, celebrada a la Sala Constitucional del Congrés dels Diputats d’Espanya. Des de Feministes de Catalunya presentem els resultats principals del informe i denunciem l’augment exponencial de menors tractats als Serveis d’Identitat de Gènere.

Silvia Carrasco, professora d’antropologia social de la UAB i presidenta de Feministes de Catalunya

Cada vegada més nenes adolescents demanen “transicions de gènere”: Per què tantes nenes no volen ser dones?

A Catalunya, la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfobia,  propugna el “model afirmatiu” de tractament de la disfòria de gènere, un profund malestar i rebuig del propi cos sexuat i el desig de pertànyer a l’altre sexe. Seguint la ideologia transgenerista, aquest model es basa en l’autodiagnòstic de la persona, tingui l’edat que tingui, i en la creença que es pot néixer en un cos equivocat, amb les consegüents intervencions per adaptar el cos a allò que denominen la “identitat de gènere sentida”. Davant la proposta del Govern català de reformar la llei i la tramitació en curs d’una llei trans estatal, Feministes de Catalunya ha dut a terme una investigació sobre el seu impacte en la població menor basant-se en dades proporcionades pel Departament de Salut sobre els casos atesos per Trànsit entre 2012 i 2021. Trànsit és el servei de l’Institut Català de la Salut especialitzat en transicions de sexe -una ficció medico-legal, perquè el sexe no es pot canviar- que s’ha anat ampliant amb unitats a tot el territori.

Sabíem què estava passant als països del nostre entorn. El setembre del 2018, la ministra d’igualtat del Regne Unit, alarmada per l’augment del 4.400% de nenes sol·licitants de tractaments de transició en menys d’una dècada va encarregar una investigació independent que ha donat lloc a l’Informe Cass, publicat aquest 2022, a partir de les conclusions del qual es tanca la unitat d’identitat de gènere de la clínica Tavistock-Portman que atenia la població menor i es modifica profundament el model d’atenció. 

Entre altres coses observen que no hi ha una avaluació fiable sobre els resultats dels tractaments amb bloquejadors de la pubertat, hormones i cirurgies d’amputació de genitals en menors sans, sense consens mèdic i amb protocols denunciats pel seu propi personal sanitari i sense un abordatge psicològic inicial a partir de les preguntes clau: la primera, què els passa a aquestes nenes, i per què; la segona, per què hi ha una sobrerepresentació de menors amb vulnerabilitats psicosocials entre els qui sol·liciten iniciar transicions. El desembre de 2020, la jove Keira Bell va guanyar el judici per negligència mèdica contra el mateix servei per haver estat induïda a hormonació creuada com a menor d’edat, i cirurgies irreversibles, i ja són més de mil les famílies que també han presentat denúncies.

A Suècia, el 2021, l’Hospital Karolinska decreta la finalització dels tractaments a menors amb bloquejadors de la pubertat i hormones creuades després d’un estudi longitudinal que mostra que la salut mental dels menors no millora amb el tractament hormonal i, en canvi, sí que els causa greus lesions. Des d’aleshores aposten per un abordatge psicològic i ètic de l’angoixa dels menors que rebutgen el seu cos. A Finlàndia, des del 2020, a partir d’estudis amb resultats similars dels serveis d’atenció a menors que volen “canviar de sexe”, decideixen aplicar mesures encara més dràstiques, desmarcant-se dels estàndards marcats pel WPATH (Associació Mundial de professionals per a la Salut Transgènere) i apostant per la psicoteràpia per sobre de qualsevol tractament hormonal o de cirurgia als menors de 25 anys.

Quina és la situació de Catalunya? El volum total de casos atesos ha estat de 5500 persones, amb un augment exponencial de més del 7000% entre 2012 i 2021. A més, els nous casos anuals s’han quadruplicat entre 2016 i 2021 i només els de l’any 2021 ja representen el 25% dels casos dels deu anys analitzats, evidenciant l’impacte del confinament i l’exposició a xarxes socials.

La mitjana d’edat ha caigut 12 anys del 2012 al 2021, passant de 34 a 22 anys de mitjana dels casos atesos. El Servei Trànsit atén cada cop més dones i més menors amb un patró d’edat clarament diferenciat entre dones i homes que revela casuístiques molt diferents: entre els menors de 0 a 9 anys predominen els nens; entre els grups de 10 a 25 anys predominen les noies; al grup de més grans de 30 predominen els homes. Hi ha, per tant, un canvi accelerat al patró demogràfic de la població atesa: d’homes a dones i d’adults a menors. La majoria dels casos de menors són nenes, la majoria dels casos d’adults són homes.

L’augment és alarmant entre les nenes preadolescents i adolescents: el 70% dels casos als grups d’edat de 10 a 14 anys i de 15 a 18 anys són nenes i noies. És més, tot i que l’increment és també alarmant entre els nens, només entre el 2015 i el 2021 s’ha produït un increment del 5.700% de nenes de 10 a 14 anys entre els casos tractats pel Servei Trànsit. D’altra banda, és molt preocupant que hi hagi un percentatge creixent de casos en què no es registra el sexe de les persones ateses, que arriba a ser més del 10% en aquests mateixos grups d’edat. Per les tendències observades i la triangulació amb dades d’altres fonts, podem inferir que es tracta de noies. També podem inferir que la majoria dels casos atesos reben tractament hormonal; de fet, en un informe del 2016, Trànsit reconeix que en més del 87% dels casos es proporciona la recepta de les hormones a la primera visita, una dada corroborada per la nostra recerca qualitativa. Es tracta d’estimacions conservadores, perquè ignorem el volum de menors tractats a pediatria i els casos de la sanitat privada, que no passen per Trànsit.

D’aquests preocupants resultats se’n desprenen molts interrogants, però sobretot, caldria saber a què atribueix el Departament de Salut el canvi tan marcat en la composició demogràfica de les persones ateses pel Servei Trànsit, i aquest augment exponencial tant de menors, en general que ja són més del 40% dels casos atesos com, molt especialment, de nenes i noies adolescents. Ho troba normal?

Nosaltres no podem acceptar que cada cop més menors rebutgin el seu cos sexuat i que cada cop més nenes, adolescents i joves no vulguin ser dones, sense que la nostra societat -tan hostil amb les noies, que són objecte d’una violència sexual en augment mentre els nois la neguen- es pregunti per les raons del seu malestar, mentre se’ls destrossa la salut de forma irreversible i són abocades a la dependència farmacològica per tota la vida. Preguntes que les lleis trans consideren transfòbia.

És per això que exigim al govern que s’iniciï una investigació independent sobre Trànsit i que es revisi el model afirmatiu de tractament a menors d’edat, basat en l’auto-diagnóstic, com als països del nostre entorn que ja estan fent marxa enrere. Les lleis trans només serveixen per enriquir la indústria farmacèutica de la identitat de gènere, que ha passat d’uns beneficis, només als Estats Units, de 300 milions de dòlars l’any 2019 a més de 1900 milions de dòlars al 2021, amb taxes de creixement superiors al 10% anual*.

*U.S. Sex Reassignment Surgery Market Size, Share & Trends Analysis Report By Gender Transition (Male To Female, Female To Male), And Segment Forecasts, 2022 – 2030. Grand View Research