Reclamem accions locals per unes ciutats lliures d’explotació sexual

Volem ciutats lliures d’explotació sexual

Un ajuntament compromès amb la igualtat entre dones i homes és el que lluita contra l’explotació sexual:

  • Denegant o retirant llicències als locals on es prostitueixen dones.
  • Aprovant ordenances municipals que multin els demandants de prostitució.
  • Atenent des de Serveis Socials i SIAD les dones en situació de prostitució com a víctimes de violència masclista.
  • Proporcionant protecció, atenció psicològica, ajudes socials i reinserció laboral.
  • Prohibint i sancionant la publicitat específica d’espais de prostitució.
  • Dirigint recursos de la policia local a la persecució de màfies proxenetes.

Quines mesures ha pres la teva ciutat per erradicar l’explotació sexual?

Què pots fer tu?

Fes una instància al teu ajuntament per preguntar quines polítiques hi aplica i reclama accions en cas que encara no n’hagi posat cap en marxa.

1. Comprova aquí si el teu municipi està adherit a la Xarxa de Municipis Lliures de Tracta.

2. Envia una instància al teu ajuntament.

En el cas que el teu municipi estigui adherit a la Xarxa de Municipis Lliures de Tracta, consulta la moció aprovada i fes arribar una instància (mitjançant els canals de participació ciutadana del teu ajuntament) fent servir aquest model:

En el cas que el teu municipi NO estigui adherit a la Xarxa de Municipis Lliures de Tracta, pots fer arribar una instància sol·licitant al teu ajuntament que s’hi adhereixi fent servir aquest model:

4. Fes-ne difusió perquè aquesta instància arribi a tots els ajuntaments.

Les dones no som objectes de consum

La prostitució no és una feina ni una activitat com qualsevol altra, el “treball sexual” no existeix i la lliure elecció de la prostitució és un mite: les dones prostituïdes sempre són les pobres i les vulnerables. 

Acceptar socialment la prostitució és acceptar que totes les dones som susceptibles de ser prostituïdes a canvi d’un bitllet, perquè la prostitució envia un missatge inequívoc i nítid als nois i els homes: totes les dones són accessibles sexualment i la satisfacció sexual dels homes està per sobre dels desitjos i la dignitat de les noies i les dones.

La prostitució no està regulada a Espanya però tampoc és il·legal, és a dir, es troba en una situació d’al·legalitat, fet que permet que el negoci de l’explotació sexual hagi prosperat. Al Codi Penal espanyol, al seu capítol V, dels delictes relatius a la prostitució i l’explotació sexual i corrupció de menors, concretament a l’article 187, es penalitza el proxenetisme.

Segons el dret internacional, tots els governs han d’actuar urgentment contra l’explotació sexual i la prostitució forçada, catalogades com a delictes contra les dones i nenes.