Categories
Actualitat

Aconseguim que el turisme català es comprometi a lluitar contra l’explotació sexual

Aquest dijous 23 de març s’ha celebrat a Barcelona l’acte simbòlic de firma del “Compromís Nacional per un Turisme Responsable”, un nou pla de la Generalitat per reformular el model de turisme de Catalunya. A l’acord, que compta amb el suport de les empreses del sector i dels principals sindicats, s’hi ha sumat Feministes de Catalunya, després que el procés de consulta amb entitats de l’àmbit social recollís les esmenes de l’associació en relació a la precarietat laboral i l’abolició de la prostitució.

El turisme és una activitat econòmica de primer ordre, que representa al voltant del 12% del PIB català i un 13,5% de l’ocupació. 

 • Com qualsevol activitat econòmica, va més enllà de les empreses del sector, dels treballadors i treballadores, i de la clientela, i té un impacte en la societat en general, sobretot en aquells destinacions on l’activitat està concentrada. 
 • Com qualsevol activitat humana, està atravessat per sistemes estructurals de desigualtat, i en particular per la desigualtat entre dones i homes. 

Feministes de Catalunya creu que un model de turisme responsable, per tant, ha de comptar amb una perspectiva transversal de gènere, que analitzi i actüi sobre l’impacte diferencial sistemàtic en homes i dones que té qualsevol activitat econòmica. 

Feministes de Catalunya va aportar propostes en dues grans línies:

 1. Catalunya és un destinació principal de turisme d’explotació sexual, que incentiva l’operació de màfies globals que fan negoci amb el tràfic i l’explotació de les dones, i normalitza la violència sexual com a part de l’oci masculí. L’explotació sexual no només és d’una violència extrema cap a les dones que la pateixen, sinó que també afecta a la concepció de totes les dones a la societat com a objectes de consum, i configura una estructura productiva depenent de xarxes criminals.
 1. El sector turístic es caracteritza per les males condicions laborals, especialment en les ocupacions feminitzades, com les cambreres de pis. Això és conseqüència de la pràctica molt extesa de la subcontractació, que precaritza les treballadores i dificulta la seva sindicació. Cal reforçar la protecció de les treballadores, tant en situacions d’abús laboral com en casos d’assetjament sexual. 

Malgrat que l’Acord tan sols recull grans objectius generals de cara a un canvi de model del sector turístic, Feministes de Catalunya té propostes d’actuació concretes per a assolir-los, i convida a la Generalitat a adoptar les següents mesures amb caràcter d’urgència:

En relació amb l’explotació sexual:

 • Revisar i prohibir els acords comercials del sector amb operadors turístics que incloguin visites a prostíbuls o escorts dins dels packs contractats de vacances, i investigació policial d’aquestes pràctiques.
 • Dur a terme campanyes de conscienciació en hotels i congressos sobre la realitat violenta de la prostitució.
 • Promoure protocols i dispositius de seguretat en establiments d’oci nocturn per actuar davant de situacions d’incomoditat i agressió de les clientes, particularment en casos de submissió química.
 • Promoure l’adopció d’un segell de qualitat tipus “Turisme lliure d’explotació sexual” o “Turisme lliure de proxenetisme”. Compromís de l’administració pública de licitar només amb empreses que comptin amb el segell.
 • Promoure ordenances municipals que penalitzin la demanda de prostitució a través de sancions administratives, i cobertura legal, acompanyament psicosocial i solució habitacional a les víctimes d’aquestes indústries criminals a través de les xarxes del SIAD com a víctimes de violència de gènere.

En relació amb la precarietat la laboral:

 • Desbloquejar la negociació i actualitzar el Conveni del Sector de l’Hostaleria i el Turisme de Catalunya, que contempli la internalització en plantilla i la millora dels drets laborals de les cambreres de pis.
 • Incloure la obligació de registrar els protocols d’assetjament de les empreses a l’Acord Interprofessional de Catalunya, i destinar recursos econòmics i humans de l’administració per fer un seguiment i buidatge estadístic dels casos en què s’activen.
 • Promoure un segell de qualitat al que optin les empreses turístiques que compleixin el conveni de sector i s’ajustin a unes condicions laborals dignes. Compromís de l’administració pública de licitar només amb empreses que comptin amb el segell.
 • Dotar de recursos humans i financers la Inspecció de Treball perquè es garanteixi l’aplicació dels convenis i el compliment dels drets de les treballadores.
 • Revisar el protocol d’actuació de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i de les mútues laborals en la tramitació de baixes i altes per accident laboral.
 • Establir serveis d’autobusos llançadora per facilitar l’accés a polígons industrials i comercials adaptats a l’horari de les treballadores, com indica el Pla de Mobilitat Sostenible de la Generalitat.