Categories
Activitats

Aturem la modificació de la llei 5/2008. Fem arribar les nostres veus al Parlament de Catalunya!

Des de Feministes de Catalunya us animem a enviar aquest correu electrònic a tots els grups polítics del Parlament que han de debatre aquesta proposta de modificació de la llei, a tots els i les membres del govern català, al president del Parlament i al vice-president de la Generalitat.

EMAILS

ciutadans@parlament.cat; juntsxcat@parlament.cat; gperc@parlament.cat; gppsc-units@parlament.cat; catecp@parlament.cat; alejandro.fernandez@parlament.cat; carles.riera@parlament.cat; santi.rodriguez@parlament.cat; natalia.sanchez@parlament.cat; daniel.serrano@parlament.cat; maria.sirvent@parlament.cat; presidencia@parlament.cat; conselleria.tsf@gencat.cat; icd@gencat.cat; hola@feministes.cat

ASSUMPTE

No a la reforma de la llei 5/2008 per la via d’urgència i sense debat social 

TEXT DEL MISSATGE PER COPIAR I ENVIAR

A l’atenció del President i la Mesa del Parlament, del Conseller de Treball i Afers Socials i a tots els grups parlamentaris: 

Exposem:

El Parlament de Catalunya està a punt de tramitar una modificació de la Llei catalana contra la Violència Masclista que protegeix les dones i les nenes des de 2008. Quan es va aprovar, la Llei 5/2008 era la més avançada d’Europa en matèria de lluita contra la violència masclista, una xacra que no només no retrocedeix sinó que empitjora amb noves formes i s’estén a edats més joves, tant pel que fa a les dones i nenes víctimes com als homes i nois agressors. 

Si bé és necessari incloure formes de violència no contemplades a la llei actual, com la violència institucional i la ciberviolència, que sens dubte agreugen i expandeixen la violència masclista, aquesta proposta de modificació de la llei es presenta com una millora però en realitat constitueix un gravíssim risc de retrocedir en la protecció jurídica de les dones i les nenes. Entre moltes altres raons, per aquestes: 

  • Primer, perquè es substitueix la categoria jurídica DONA per un conjunt d’identitats definides per sentiments subjectius, de manera que el significat mateix de violència masclista perd tot el sentit. La violència masclista és contra les dones pel fet de ser-ho, per la posició social subordinada que ocupen a ulls dels seus agressors.  
  • Segon, perquè inexplicablement es deixen fora formes molt greus de violència masclista contra dones i nenes, que son l’explotació sexual i totes les altres formes de violència que la normalitzen, com ara la pornografia i la publicitat sexista. 
  • Tercer, perquè no menciona ni proposa cap actuació preventiva adreçada als possibles victimaris, que són els homes de totes les edats. Cal incidir en els contextos de socialització i educació dels potencials agressors.

A més, la proposta de modificació de la llei no s’acompanya de dades ni fa menció de recomanacions concretes d’informes que hagin avaluat l’impacte de la llei 5/2008, elements imprescindibles per justificar-ne una modificació i més encara en el sentit que es proposa. La nostra conclusió és contundent: No a aquesta modificació de la Llei 5/2008 per la via d’urgència i sense garanties per blindar la protecció de les víctimes. 

Per això, sol·licitem:

Que s’aturi la tramitació parlamentària d’aquesta proposta de modificació de la Llei 5/2008 dels Drets de les Dones a Erradicar la Violència Masclista.

Que, si s’escau, en la propera legislatura, es porti a terme una anàlisi i un debat social obert i transparent per tal de millorar efectivamente aquesta llei ampliant les formes de violència masclista sense posar en risc la definió de les víctimes a les quals s’adreça: les dones i les nenes. 

Signat,

(Afegiu nom, cognoms i DNI al final del correu electrònic).